Euro Sand din leverantör av specialsten!

Euro Sands verksamhet startades år 2002 och med import av gips och stenvaror och senare även sjösand till egen hamn i Göteborg fram till 2008, då hamnen och sjösandsverksamheten avyttrades.

Sedan 2005 har företaget en bergtäkt i Dalsland där krossning av berg till specialsten sker. Stenen används i första vid asfaltstillverkning, men även den lokala marknaden med investeringar i infrastruktur såsom vindkraftsparker, väg-och anläggningsprojekt och järnvägar är viktiga marknader för bolaget.

Under arbetet med bergsbrytningen har mineraler påträffats i bergtäkten. Omfattande borrningar inom det inmutade området har utförts vilka visat tecken på riklig förekomst av t.ex. koppar och blyglans.

Inom koncernen finns även en verksamhet som handlar med mineraler till i första hand industrin. Handeln sker i norra Europa med basen till/från Sverige och med båttransporter. Ett stort nätverk bland producenter, användare och shipping är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet.

Sedan 2007 är företaget CE-märkt och innehar CE-certifiering.
Vi är medlemmar i branschorganisationen SBMI, Sveriges bergmaterialindustri.

Nu utför vi även entreprenadkrossning då vi 2017 investerat i egna krossar. Hör av er till Jim för en offert.

Nyheter

Bolagets kärnverksamhet är krossning och försäljning av bergarten Ryolit och Syenit, som visat extra positiva egenskaper för asfaltstillverkning.

Läs mer
Företaget ombesörjer både export och import. Vi har därför god erfarenhet och kunskap om logistik och sjötransporter. Läs mer

Tyst asfalt

Med den höga kvalitén som Tösseryoliten™ har är det möjligt att lägga asfalt med mindre stenstorlek än vad som är vanligt utan att livslängden förkortas. Det innebär i sin tur att ljudemissionen, vid trafik på denna asfalt, blir tydligt lägre.


Läs mer

swedac-logo.png